Jachthaven 

Fort Isabelle

Waar op 3 juni 1950 de jachthaven IMALSO werd ingehuldigd, verschool zich toen het fort Isabelle, gebouwd rond 1865, achter aarden wallen en rijen bomen. Bij het baggeren in de jachthaven IMALSO stoot men heden nog op metselwerk van de vroegere kazematten. Het Fort werd in 1948 afgebroken. 

Nicolaas Rockox was acht maal burgemeester (zowel binnen- als buitenburgemeester) van Antwerpen tussen 1603 en 1625.99 Tijdens deze periode werden de belangrijkste versterkingen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw aan de Spaanse omwalling toegevoegd: in 16o5 het fort Isabella op de linkeroever ten noorden van het Vlaams Hoofd, in 1608 het St.-Michielsbastion ontworpen door Mie-hiel Coignet en ea.1624 de bouw van twee ravelijnen in de citadelgraeht voor de zuidelijk gelegen fronten samen met de herbouw van het ravelijn voor de Begijnenpoortfon

Fricx, Carte des Pays Bas, 1712

Nicolaas Rockox' bevoegdheid was van politieke en militaire aard. Wat dat laatste betreft, stondhij aan het hoofd van de stedelijke politie en van de krijgsgilden en de schutterij. Toen hij in 1605 voor de tweede maal buitenburgemeester was, had hij te maken met de aanval van Maurits van Nassau op Ant werpen. De Staatse vloot bereikte door felle windstoten de linkeroever niet, maar wel de rechteroever, waar ze verslaan werd door de Spanjaarden en de aanslag mislukte. Uit deze periode dateert de bouw van het fort Isabella.

 

Scheepswerf en droogdok

Later werd er een scheepswerf gebouwd.  De sluis van de jachthaven volgt het oude tracé van de dokjes van de verdwenen werf. De “Dry Docking Engineering”, was een onderneming die twee droogdokken uitbaatte op Linkeroever. Deze behoorde toe aan J. De Decker, bestuurslid van de SRNA. . De bodem van één der droogdokken dient vandaag nog als drempel voor de sluisdeuren van de jachthaven IMALSO.
 
Het droogdok met op de achtergrond het Loodswezen.

Zicht vanop de Schelde op de twee droogdokken

Boten voor sport en plezier

Ondertussen vestigden zich ook verschillende clubs op de terreinen. De reeds genoemde SRNA (de oudste club) huurde in maart 1879 huurde een stuk grond van “Dry Docking Engineering”. De Arbeidersvereniging "De Natuurvrienden" zoeken in 1933 een ruimere plaats dan het Anbertkanaal, en vonden dat bij een jachtenbouwer Mabesoone aan de Schelde.In 1938 kregen ze een concessie tot 2000 (61 jaar!) voor de terreinen waar ze nu nog altijd te vinden zijn. Loods en helling werden in hout opgetrokken, en op palen gezet omdat de ophoging met zand nog moest gebeuren. Tijdens de oorlogsjaren was watersport op de Schelde verboden. Het hout van de loods werd gestolen, allicht om zich te verwarmen. Op het einde van de oorlog hebben de laatste Duitse soldaten zich daar verschanst en de rechteroever onder vuur genomen. Helaas heeft men van de overkant teruggeschoten en de laatste resten van de loods aan pulp geschoten.
Na de oorlog worden de "Natuurvrienden " herdoopt in "Koninklijke Liberty Club" als eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijder. Ook worden de in onbruik geraakte loodsen van Tophat als bergingsloodsen aangekocht.
 

IMALSO bouwt een jachthaven

Nivelleringswerken, uitgevoerd door Van Puymbroeck. 

Nivelleringswerken, uitgevoerd door Lemahieu en Van Puymbroeck. 

Nivellering van de stroomoever en bodemwerken bij Antwerp Engineering,uitgevoerd door nv Bouw- en Wegeniswerken. 

Bekleding van oevertaluds, uitgevoerd door nv Bouw- en Wegeniswerken.

Sloop van het oude zuiderdroogdok en aanpassingswerken aan de toegangsgeul, uitgevoerd door nv Bouw- en Wegeniswerken.

Aanschaffing van een sleepbootje. 

Bouw van een keersluis, uitgevoerd door nv Bouw- en Wegeniswerken. 

Leveren en heien van meerpalen, uitgevoerd door P. Roegiers. 

Aanleg van wegen op het terrein van de jachthaven zelf. 

Wegbegrindingswerken aan de dokken, uitgevoerd door E. Maricq.

Samenstellen van een maquette van de nieuwe jachthaven. 

Plan van een verrijdbare loods.

Jachthaven- en scheepvaartreglementen. 

Inhuldiging en uitbating. Dossier van hoofdingenieur Van Haren. 

 

De Jachthaven wordt eigendom van Waterwegen en Zeekanaal

MONITEUR BELGE — 19.08.1999 — BELGISCH STAATSBLAD 30895
 

Fotogalerij: Jachthaven

Fotogalerij: Vernieuwen sluisdeuren

Contact

sint Anneke 0032474984192 info@sint-anneke.com