Samenleving

Is strikt genomen geen organisatie van Sint Anneke. Maar is voor Sint Anneke van kapitaal belang. Ademloos zet zich in om de groene long van Antwerpen te redden.  Het vecht de archaïsche plannen van de Vlaamse Regering aan, en van hun akolieten bij BAM. Om rekening te houden met de mensen, hun gezondheid, hun leefwereld, hun mobiliteit. Voor Sint Anneke dreigt de kap van Sint Annabos en de insluiting in een cirkel van snelwegen in een mist van stikstofoxides, fijn stof en van kankerverwekkende diesel uitlaatgassen.  Ademloos is de belangenvereniging van de bewoners van Sint Anneke, en van heel Antwerpen en omgeving.
 
 

Natuurpunt WAL 

is een regionale vereniging die werkt voor het behoud van alle natuurgebieden en open ruimten op de Antwerpse Linkeroever, Beveren, Kruibeke, Temse  en Zwijndrecht - Burcht: Vijf gemeenten langs 45 km Scheldeoever

Dankzij vele inspanningen van vrijwilligers heeft Natuurpunt WAL al veel waardevolle natuurgeboden kunnen veiligstellen. Voor Sint Anneke richten zij hun aandacht vooral op Blokkersdijk, Sint Annabos, de Burchtse weel.

Door te onderhandelen met overheden en deel te nemen aan gemeentelijke milieuraden willen zij nog meer natuur in onze streek beschermen. Ook via Persacties brengen zij problemen in het licht en onze standpunten naar voren.

Helaas brengt deze verbondenheid met de overheid ook hun rechtlijnigheid in het gedrang. Als partner in het actiecomité "Red de Middenvijver", hebben ze bakzeil gehaald, en de komst van festivals toegejuicht. En dit is voor Natuupunt geen alleenstaand geval.

De verdienste van Natuurpunt wordt vooral geleverd door het monikkenwerk van vele vrijwilligers.

 

Radio Minerva

Is een begrip in Antwerpen, en nu ook in Blankenberge. 

Onder impuls van een nooit aflatende Willy Gelens, bezeten door "de vrije radio-gedachte" bezweek Jos Boekhoff onder de druk. Het is dan ook dank zij het initiatief en de stuwende kracht van Jos Boekhoff, dat radio Minerva in september 1982, als "vrije radio" de ether inging op de frequentie 100.7 FM. (tegenwoordig op 98.0 MHz)

De doelstelling was tweeledig, terug meer bekendheid geven aan het recreatiegebied "Sint Annastrand" en een uitgesproken alternatief vormen tegenover het "popgeweld" van de andere vrije zenders en de nationale omroep.
Easy listening muziek, aangevuld met evergreens en oldies uit de jaren 40-50, waren toonaangevend. In een latere periode aangevuld met thema programma's zoals operette, lichte klassiek en jazz.

Contact

sint Anneke 0032 474 98 41 92 info@sint-anneke.com